Емир Кустурица могао би да остане без "Андрићграда" уколико не плати дуг за ПДВ, пише регионални портал Цапитал. ба.
Према информацијима тог портала, фирма "Андрићград" у већинском власништву Емира Кустурице мора да плати 1,2 милиона КМ (613.549 евра) пореза на додатну вредност, јер је, наводно, утврђено да су све зграде у "Андрићграду" поред Вишеграда изграђене без грађевинске дозволе.
Инспектори Управе за индиректно опорезивање у последњој контроли открили су да је "Андрићград" доо Вишеград неосновано приказивао одбитак улазног ПДВ-а за изградњу "Андрићграда", што није могао урадити јер за изграђене објекте није имао потребну документацију попут грађевинске дозволе.
Фирма "Андрићград" се налази и на 77 месту листе највећих дужника ПДВ-а Управе за индиректно опорезивање с дугом који износи 1.255.521,55 КМ (641.937 евра). Износ дуга се сваког дана мења због обрачуна затезних камата тако "Андрићград" тренутно има главни дуг од 1.068.369,55 КМ (546.248 евра) и затезне камате од 187.152,00 КМ (95.689 евра), пише Цапитал.ба.
Дуг је утврђен у контроли која је обухватала контролни период од децембра 2012. до децембра 2014. године. Највећим делом дуг се односи на оспорено право на одбитак улазног ПДВ-а из разлога непостојања грађевинских дозвола за изградњу објеката”, потврдио је за Цапитал начелник Одељења за комуникације Управе за индиректно опорезивање БиХ Ратко Ковачевић.
Андрићград" тренутно има шест активних рачуна код комерцијалних банака где су у току провере о висини средстава која би могла бити одузета ради намирења дуга по основу ПДВ-а. Такође, свим надлежним институцијама су прослеђени захтеви за проверу покретне и непокретне имовине. У среду је издато Решење о забрани отуђења возила у власништву поменутог обвезника, а како буду пристизале остале информације УИО ће у складу са својим надлежностима поступати у поступку принудне наплате”, рекао је Ковачевић.
Он каже да оног тренутка када "Андрићград" прибави неопходне грађевинске дозволе створиће се законски основ да највећи део овог дуга више не постоји, односно да мора платити само дуг у износу од 150 хиљада КМ, међутим до тада "Андрићград" се третира као и сваки порески дужник и УИО мора да покрене процедуру принудне наплате.